Beschluss-Nr. 21/2008. (X.13.) der Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St. Peter, St. Johann (Jánossomorja), über die Verleihung der Auszeichnung "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum"

(Einheitliche Fassung unter Berücksichtigung der Modifizierungen)

 

1.

Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) richtet für die Ungarndeutschen die Auszeichnung mit dem Namen "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" ein. Die "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" ist die höchste Auszeichnung der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja).

 

2.

Die Auszeichnung kann jährlich demjenigen Ungarndeutschen, jedem anderen ungarischen Staatsbürger sowie Ausländer verliehen werden, der:

1.) in der Interesse der Ungarndeutschen eine hervorragende Tätigkeit erbracht hat.

2.) durch seine Tätigkeit in Ungarn oder im Ausland zur Bewahrung der Sprache, des materiellen und geistigen Kulturerbes, der historischen Tradition des ungarländischen Deutschtums und zur Förderung anderer Spezifika, die mit seiner Existenz als Nationalität zusammenhängen, beigetragen hat.

3.) Es können in den ersten zwei Jahren jeweils drei, in den darauf folgenden Jahren jährlich zwei Auszeichnungen verliehen werden, deren Übergabe am "Tag des Deutschen Nationalitäten Festtages" stattfindet.

 

3.

Beschreibung der Auszeichnung

Die Auszeichnung ist eine Anstecknadel aus Gold, die eine Brücke darstellt, mit anschrieft St. Peter, St. Johann, Jánossomorja.

 

 

4.

Vergabe der Auszeichnung

1.) Jeder ungarndeutsche Bürger kann jemanden zur Auszeichnung vorschlagen.

2.) Der Vorschlag zur Auszeichnung muss über die örtlichen Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) eingereicht werden. Das zuständige Gremium des Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) entscheidet über die bei ihm eingetroffenen Vorschläge. Die Vorschläge können in der ungarischen und deutschen Sprache eingereicht werden Zur Auszeichnung können nur lebende Personen vorgeschlagen werden.

 

5.

1.) Die Auszeichnung wird durch die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) verliehen.

2.) Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) verleiht die Auszeichnung den Ausgezeichneten in einer Wahl und mit qualifizierter Mehrheit. Falls die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) während der Wahl hinsichtlich von mindestens drei Nominierten keine qualifizierte Mehrheit erzielen kann, muss in Bezug auf jene Nominierten, die nicht die Ja-Stimmen von mehr als der Hälfte der gewählten Abgeordneten erhalten haben, eine wiederholte Wahl abgehalten werden. Nach der Wahl wird derjenige ausgezeichnet, der mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Abgeordneten erhalten hat. Über die Auszeichnung muss ein Beschluss gefasst werden.

3.) Im Falle der Verleihung einer Auszeichnung an Bürger nicht deutscher Muttersprache hat, muss dem Preisträger der Beschluss der Auszeichnung auch in seiner Muttersprache übergeben werden.

 

6.

Aufgrund dieses Beschlusses ist der Vorsitzende bei der Auszeichnung dazu berechtigt:

 

a) die Auszeichnung vorzunehmen,

b) die Verleihungsurkunde

zu übergeben.

 

7.

Über die Verleihung der Auszeichnung ist ein schmuckvolles Ausführungsbuch mit der Aufschrift "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" zu führen. Die Eintragungen in das Buch nimmt der Vorsitzende vor.

 

8.

Der Ausgezeichnete ist berechtigt:

1. a) zum Tragen der Auszeichnung,

b) zur Teilnahme an den Sitzungen der Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung St Peter, St Johann (Jánossomorja) mit Beratungsrecht,

c) zur Teilnahme an den Veranstaltungen der Selbstverwaltung. 

2. Für die Umsetzung der oben genannten Punkte ist der Vorsitzende verantwortlich.

 

9.

1. Dieser Beschluss tritt am 07. Dezember 2008 in Kraft.

2. Tag der Bekanntgabe: 13. Oktober 2008

 


A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat 21/2008. (X.13.) sz. határozata az "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" kitüntetés adományozásáról

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

 

1.

A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" elnevezéssel kitüntetést alapít. Az "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" a Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat legmagasabb kitüntetése.

 

2.

A kitüntetés minden évben annak a magyarországi németnek, bármely más magyarországi polgárnak, valamint külföldinek adományozható, aki:

1.) a magyarországi németség érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

2.) nagy mértékben elősegítette a hazai németség nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai megőrzését, nemzetiségi létével összefüggő más sajátosságai kibontakoztatását Magyarországon vagy külföldön.

3.) A kitüntetésből az első két évben legfeljebb három-három, a továbbiakban évente kettő-kettő adományozható, amelynek átadására a "Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat, Nemzetiségi Napján" kerül sor.

 

3.

A kitüntetés leírása:

A kitüntetés egy aranyból készült kitűző, amely egy “hidat” ábrázol, köriratban St. Peter, St. Johann, Jánossomorja felirattal.

  

 

4.

A kitüntetés adományozása

1.) A kitüntetésre bármely német nemzetiségi polgár javaslatot tehet.

2.) A kitüntetési javaslatokat a helyi Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, német, vagy magyar nyelven kell benyújtani. A Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat felterjesztésekről dönt és legnagyobb támogatást kapott javaslatát fogadja el. Kitüntetésre javasolni csak élő személyt lehet.

 

5.

1.) A kitüntetést a Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat adományozza.

2.) A kitüntetést a Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt szavazással, minősített többséggel adományozza a kitüntetettnek. Amennyiben a szavazás során legalább három jelölt tekintetében a testület nem tudott minősített többségű döntést hozni, ismételt szavazást kell tartani azon jelöltek vonatkozásában, akik nem kapták meg a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazatát. A megismételt szavazás után az adományozott 

az a jelölt lesz, aki megkapta a jelenlévő képviselők több mint, felének igen szavazatát. Az adományozást határozatba kell foglalni.

3.) Nem német anyanyelvű polgárnak történő adományozás esetén az adományozó határozatot a kitüntetett anyanyelvére lefordítva is ki kell adni.

 

6.

Az e határozat alapján kitüntetésben részesítettnek az elnök:

 

a) kitüntetést,

b) az adományozásról szóló oklevelet,

ad át.

 

7.

A kitüntetés adományozásáról díszes kivitelű "Ehrenbrücke in Gold für das Ungarndeutschtum" feliratú könyvet kell vezetni. Az e könyvbe történő bejegyzést az elnök végzi.

 

8.

A kitüntetett jogosult:

1. a) a kitüntetés viselésére,

b) a Jánossomorjai Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésein hozzászólási joggal való részvételre,

c) az önkormányzati rendezvényeken való részvételre.

2.) Az előző pontban írtak érvényesüléséért az elnök a felelős.

 

9.

1. A jelen határozat 2008. december 07. napján lép hatályba.

2. A kihirdetés napja: 2008. október 13.

 

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting