Eskü szövege németül:

Ich ………….. (Name), der gemäß dem Gesetz über die Nationalitäten der Gemeinschaft der deutschen Nationalität angehöre, schwöre, dass ich wärend der Ausübung meiner Abgeordnetenaufgaben meiner Nationalitätengemeinschaft treu bleiben, das Grundgesetz und die Gesetze einhalten, die mir anvertreuten Geheimnisse bewahren, meine Arbeit getreu dem Willen meiner Wähler, gewissenhaft verrichten, mit ganzer Kraft die Interessen der deutschen Nationalität vertreten und mich für die Bewahrung und Förderung unserer Muttersprache, unserer Traditionen und unserer Kultur einsetzen werde.

So wahr mir Gott helfe!

 

Eskü szövege magyarul:

Én …………. (név), mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

Isten engem úgy segéljen!Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting